Category: คณิตศาสตร์

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 0

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (หรือ Maths symbols) เป็นการแสดงสัญลักษณ์โดยทั่วไปที่ใช้ในคณิตศาสตร์ ซึ่งสัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายต่างๆทางคณิตศาสตร์บางตัวเราอาจจะไม่ได้ใช้กันมากนักในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ดังนั้นเราจึงต้องใช้และตระหนักในการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง วันนี้เรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แต่ละตัวมีชื่อเรียกกันว่าอย่างไรบ้าง สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ หมายเหตุ :: อักษร n และ m ถูกใช้เพื่อความเหมาะสมในการแสดงค่าใดๆที่กำหนดให้ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน n จำนวนบวก เช่น 2 x 3 = 6 -n จำนวนลบ เช่น 3 x (-4) = -12...