Category: ภาษาไทย

วิธีการเขียนเรียงความ 0

วิธีการเขียนเรียงความ

วิธีการเขียนเรียงความที่ดีเป็นพื้นฐานของการเขียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเขียนรูปแบบอื่นๆได้ เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนนิยาย หรือการเขียนบันทึกต่างๆก็ใช้หลักการของการเขียนเรียงความแทบทั้งสิ้น ดังนั้นวิธีการเขียนเรียงความเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา ควรทำการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาเขียนให้ดี เพื่อให้บทความนั้นถูกต้องตามหลักของข้อเท็จจริง และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในแต่ละย่อหน้า ตั้งแต่คำนำ เนื้อเรื่อง จนปิดเรื่องด้วยบทสรุป ซึ่งทั้ง 3 ส่วนล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเรียงความที่ขาดไม่ได้ วันนี้เรามาทำความเข้าใจถึงวิธีการเขียนเรียงความไปพร้อมๆกันเลยค่ะ วิธีการเขียนเรียงความ เรียงความ คือ งานเขียนร้อยแก้วที่ถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด ความรู้สึกของผู้เขียน โดยการเรียบเรียงประโยค เรียบเรียงคำด้วยภาษาที่สละสลวย เรียงความที่ดีนั้นควรประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 1. คำนำ :: เป็นส่วนแรกที่หน้าที่เปิดประเด็นของเรื่องที่เราจะเขียน ซึ่งควรเปิดประเด็นให้น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย...

เรียงความอาเซียน 0

เรียงความอาเซียน

เรียงความอาเซียนหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักและเข้าใจคำว่าอาเซียนได้ง่ายขึ้น และเรียงความอาเซียนยังเป็นการทดสอบความเข้าใจของเราเองด้วยว่ามีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่จะมาถึงมาน้อยแค่ไหน ที่เพื่อนๆรู้กันเป็นอย่างดีก็คืออาเซียนเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งด้านสันติภาพ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการกระจายองค์ความรู้ และด้านสังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทุกประเทศนั่นเอง และสำหรับเรียงความอาเซียนที่เพื่อนๆบางคนอาจยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเขียนตรงไหน อย่างไรนั้น วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความอาเซียนมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความของตัวเองกันด้วยค่ะ เรียงความอาเซียน ตัวอย่างเรียงความอาเซียน : เยาวชนไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยกำลังติดตามกันมากและเป็นเรื่องที่เกิดการแข่งขันกันในด้านต่างๆ ทั้งในเด็กเยาวชน และวัยทำงาน ต่างเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็น ภาษา การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทุกคนก็ต้องปรับตัวและสามารถรับข้อตกลงต่างๆของอาเซียน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เยาวชนทุกคนต้องมีการรับมือกับนักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนภายในประเทศไทย คนไทยทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย อย่างที่ข้างต้นได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียน นักศึกษา...

เรียงความสุนทรภู่ 0

เรียงความสุนทรภู่

เรียงความสุนทรภู่เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูมักมอบหมายให้นักเรียนได้ทำกันในช่วงวันสุนทรภู่ (ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี) ซึ่งถือเป็นการศึกษาและเรียนรู้ความสำคัญของวันสุนทรภู่กวีเอกของไทยที่สร้างสรรค์บทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองแบบง่ายๆ วันนี้เราก็มีตัวอย่างเรียงความสุนทรภู่มาฝากเพื่อนๆที่กำลังหาแนวทางการเขียนเรียงความเรื่องนี้กันอยู่ ว่าเรามาลองดูตัวอย่างเรียงความสุนทรภู่ที่เรานำมาฝากกันเลย เรียงความสุนทรภู่ ตัวอย่างเรียงความสุนทรภู่ : กวีไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีบทกวีคำประพันธ์หลากหลายและมากมายที่มีการ จดบันทึกเป็นวรรณกรรม รวมทั้งวรรณคดีที่มีการเรียบเรียงถ้อยทำนอง การใช้ภาษาที่ไพเราะและสละสลวย มีการเล่นคำและเล่นสัมผัสต่าง ๆ จนทำให้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั่วโลก ข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นกันที่ได้หลงไหลในบทกลอนบทกวี จำได้ว่าครั้งนั้นครั้งที่ข้าพเจ้ายังเยาว์นักหากข้าพเจ้าจำอายุไม่ผิด น่าจะราว  11 หรือ 12 ปี ครั้งนั้นข้าพเจ้าจะต้องเตรียมตัวสอบเพราะเป็นเวลาใกล้ปิดภาคเรียน ข้าพเจ้าจำได้ไปหาซื้อหนังสือเพื่อนำมาอ่าน แต่ในขณะนั้น ข้าพเจ้าได้เหลือบไปเจอหนังสืออีกเล่ม ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกได้เลยว่า ข้าพเจ้าสนใจหนังสือเล่มนี้มาก ถึงขนาดที่ว่าหยิบหนังสือเล่มนั้นมาจ่ายเงินโดยที่ไม่รู้ตัว เหมือนต้องมนต์สะกด หลังจากที่ข้าพเจ้ากลับมาถึงบ้าน ข้าพเจ้าได้หยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาเปิดอ่าน...

วันภาษาไทยแห่งชาติ 0

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยที่ช่วยกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย โดยวันภาษาไทยแห่งชาติได้ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้เรารำลึกถึงคุณค่าของภาษาไทยที่เป็นของเราเอง ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสือต่อไป หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าวันที่ 29 กรกฎาคมนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ แต่จะมีใครรู้ถึงประวัติของวันภาษาไทยแห่งชาติและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติกันบ้างหรือเปล่า..? วันนี้เรามาทำความรู้จักประวัติและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติกันดีกว่าค่า วันภาษาไทยแห่งชาติ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ ในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” อย่างดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง สำหรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า “…เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ควรจะใช้คำเก่าๆ...

เรียงความภาษาไทย 0

เรียงความภาษาไทย

เรียงความภาษาไทยกิจกรรมที่ครูอาจารย์นิยมให้นักเรียนฝึกหัดเขียนเรียงความกันมากขึ้น การเขียนเรียงความภาษาไทยยังเป็นตัวช่วยเสริมสร้างจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญเพื่อฝึกมารยาทในการเขียนที่ดีให้กับตัวนักเรียนเองด้วย สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะเริ่มเขียนเรียงความภาษาไทยอย่างไรดี วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความภาษาไทยง่ายๆมาให้ลองดูเป็นไอเดียและเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนมาฝากเพื่อนๆด้วยล่ะค่ะ ตามมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียงความภาษาไทย ตัวอย่างเรียงความภาษาไทย #1 :: ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย สังคมเราในปัจจุบันนี้โลกเราได้มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอย่างมากในชีวิตของคนไทยเรา ทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งการสื่อสารด้วย ซึ่งในประเทศไทยนี้เยาวชนยุคใหม่บางส่วนได้นำค่านิยมผิดๆมาใช้กัน นั้นก็คือการใช้ภาษาไทยที่ผิด โดยเยาวชนกลุ่มนั้นคิดว่าเมื่อใช้แล้วมันเก๋ดี มันเท่ห์ดี แต่หารู้ไม่ว่าอาจจะทำให้ภาษาไทยของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและทำให้เยาวชนยุคหลังๆใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามไปด้วย ประเทศไทยของเรามีภาษาเป็นของตนเองแสดงออกถึงความเป็นเอกราชและความภาคภูมิใจของคนไทยเรา ภาษาไทยเป็นมรดกของคนไทยมายาวนาน แต่เยาวชนยุคบางส่วนใหม่กลับไม่รู้คุณค่าของมันเลย การใช้ภาษาไทยที่ผิดๆของวัยรุ่นนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ภาษาไทยวิบัติลงไปจริงๆ ซึ่งจะเห็นได้จากที่วัยรุ่นใช้สื่อสารกันทาง msn เช่นคำว่า ทามอะไรอยู่-ทำอะไรอยู่ เปนอะไร-เป็นอะไร เพราะคำเหล่านี้ทำให้พิมพ์ง่าย สื่อสารกันได้เร็ว และดูเก๋ด้วย แต่ถ้าคิดอีกแง่มุมหนึ่ง การที่ภาษาไทย 1คำ สามารถเขียนได้หลายแบบ...

เรียงความวันภาษาไทย 0

เรียงความวันภาษาไทย

เรียงความวันภาษาไทยหนึ่งในกิจกรรมของวันภาษาไทยแห่งชาติที่ครูอาจารย์หลายๆท่านมอบหมายมาให้เราได้ทำ เพื่อกระตุ้นให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เรียงความวันภาษาไทยนั่นแต่งไม่อยากเลยนะคะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะเริ่มตรงไหนดี วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความวันภาษาไทยมาฝากเพื่อนๆค่ะ รับรองว่าได้ไอเดียแนวทางในการเขียนอย่างแน่นอน เรามาเขียนเรียงความวันภาษาไทยกันเถอะ เรียงความวันภาษาไทย ตัวอย่างเรียงความวันภาษาไทย #1 : โชคดีที่มีภาษาไทย “ … เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ … ” พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการชุมนุมภาษาไทย...

กลอนวันภาษาไทย 0

กลอนวันภาษาไทย

กลอนวันภาษาไทยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรานิยมแต่งในวันภาษาไทยแห่งชาติ (ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี) เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้คนไทยภูมิใจในเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชนชาติที่มีภาษาเป็นของตนเอง กลอนวันภาษาไทยดีๆจึงเป็นคุณค่าของกวีที่มีความไพเราะยิ่ง วันนี้เรามีตัวอย่างกลอนวันภาษาไทย กลอนแปดวันภาษาไทย และกลอนสี่วันภาษาไทยมาฝากเพื่อนๆด้วยล่ะค่ะ ตามมาดูกันเลย กลอนวันภาษาไทย ตัวอย่างกลอนวันภาษาไทย #1 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเปรื่องปราดสร้างสารจารอักษร หลักศิลาจารึกบันทึกกลอน ถ้อยสุนทรลำนำคำประพันธ์ พ่อกูชื่อขุนศรีอินทราทิตย์ ท่านลิขิตล้วนคือสื่อสร้างสรรค์ ทุกบทตอนย้อนเล่ากล่าวจำนรรจ์ แต่ปางบรรพ์สุโขทัยใช้สืบมา ภาษาไทยเรานี้มีค่าล้ำ ควรค่านำใฝ่ฝึกใจศึกษา เป็นรากฐานทุกศิลป์ศาสตร์ปราชญ์ตำรา ใช้ภาษาไทยสื่อสารผ่านครรลอง วันนี้เป็นวันสำคัญอันมีค่า วันภาษาไทยแห่งชาติประกาศก้อง เราภูมิใจไทยนี้มิเป็นรอง ถิ่นเมืองทองแน้นแฟ้นแผ่นดินไทย ขอวอนเพื่อนเตือนใจให้รักชาติ อักษรศาสตร์วาดสรรค์วรรณสมัย ช่วยกันใช้ให้ถูกลูกหลานไทย ไม่เขียนผิดเพี้ยนไปให้เสียการ ภาษาไทยใช้สื่อสารนานไม่น้อย...

การเขียนเรียงความ 0

การเขียนเรียงความ

การเขียนเรียงความเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วที่ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยถ้อยคำและสำนวนที่เรียบเรียงอย่างถูกต้องชัดเจน การเขียนเรียงความยังเป็นการเขียนที่ใช้กันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน การเขียนข้อสอบอัตนัย หรือ การเขียนหนังสือตำราวิชาการต่างก็เขียนในรูปแบบของการเขียนเรียงความทั้งสิ้น วันนี้เรามีวิธีการเขียนเรียงความที่ดี และตัวอย่างการเขียนเรียงความมาฝากเพื่อนๆด้วยล่ะค่ะ มาดูไปพร้อมๆกันเลย การเขียนเรียงความ ในการเขียนเรียงความผู้เขียนจะต้องมีการวางโครงเรื่อง ค้นหาข้อมูล และจัดเรียงลำดับความคิดให้สัมพันธ์กับหัวเรื่อง เพื่อการเขียนเรียงความได้ตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะ หลักในการเขียนเรียงความที่ดีผู้เขียนจะต้องเขียนให้เรียงความนั้นมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 1. คำนำ (หรือบทนำ) ::: ทำหน้าที่เปิดประเด็นของเรื่องที่เราจะเขียนก่อนเข้าเนื้อเรื่องจริงๆ เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าเราจะเขียนอะไรต่อไป ซึ่งควรเปิดประเด็นให้น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย ดึงดูดใจให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ แต่ไม่ควรบรรยายจนเยิ่นเย้อเกินไป ควรเขียนให้กระชับ ตรงประเด็น ไม่ออกนอกเรื่อง และไม่ควรซ้ำกับส่วนสรุป การเขียนคำนำ (หรือบทนำ)...

เรียงความวันสุนทรภู่ 0

เรียงความวันสุนทรภู่

เรียงความวันสุนทรภู่หนึ่งในกิจกรรมที่มักทำในวันสุนทรภู่ (วันสุนทรภู่ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี) เพื่อให้เหล่านักเรียนได้ศึกษาประวัติสุนทรภู่และผลงานของสุนทรภู่เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากเรียงความวันสุนทรภู่แล้ว ยังมีการแต่งกลอนวันสุนทรภู่และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุนทรภู่อีกด้วย วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความวันสุนทรภู่มาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางการเขียนกันด้วยล่ะค่ะ ตามมาดูตัวอย่างเรียงความวันสุนทรภู่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียงความวันสุนทรภู่ ตัวอย่างเรียงความวันสุนทรภู่ – 1 :: สุนทรภู่ ครูกวี เมื่อกล่าวถึงสุนทรภู่นั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักพียงแค่ชื่อ เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับชนชาวไทย ท่านได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นบุลคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม จนสามารถกล่าวได้ว่าสุนทรภู่คือ “มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกเปียร์แห่งประเทศไทย” สุนทรภู่ หรือ ชื่อเดิมว่า “ภู่” เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2326 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่...

กลอนวันสุนทรภู่ 0

กลอนวันสุนทรภู่

กลอนวันสุนทรภู่เป็นอีกหนึ่งผลงานทางวรรณกรรมของสุนทรภู่ที่ถูกนำไปเป็นบทเรียนให้เด็กไทยได้ศึกษา หลายๆกลอนของสุนทรภู่จะมีบทประพันธ์ที่คุ้นหู หรือ วรรคทอง ที่ไพเราะเพราะพริ้งให้เราจดจำได้ง่ายอีกด้วย วันนี้เรามีกลอนวันสุนทรภู่บางตอนจากนิราศและวรรณคดีต่างๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยล่ะค่ะ นอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างกลอนวันสุนทรภู่ กลอนแปดสุนทรภู่ มาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางไว้ลองแต่งกันเองอีกด้วย ตามมาดูกลอนสุนทรภู่และตัวอย่างกลอนวันสุนทรภู่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ กลอนวันสุนทรภู่ ตัวอย่างกลอนวันสุนทรภู่ ::: 1 บรมครูกวีกลอนสุนทรภู่ โลกเชิดชูครูกลอนอักษรสาส์น เรียบเรียงร้อยถ้อยคำเป็นกลอนกานท์ เป็นตำนานต้นแบบกลอนภูมิใจจริง ทั้งบทเห่เสภากลอนนิราศ เป็นสมบัติของชาติสูงค่ายิ่ง หลายเรื่องราวคนรุ่นหลังได้อ้างอิง สอนทั้งหญิงสอนชายทั่วแดนดิน ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาถึง ศิษย์ซาบซึ้งครูกลอนอักษรศิลป์ ให้ชื่อเสียงนามระบือทั่วธานินทร์ ครูกลอนศิลป์สุนทรภู่คู่ไทยเอยฯ ขอบคุณที่มา : ด.ญ.ศุภธิดา ลุลอบ จ.อุบลราชธานี …………………………………………………………………………….. ตัวอย่างกลอนวันสุนทรภู่ :::...