Thai Study Guide Blog

เรียงความภาษาไทย 0

เรียงความภาษาไทย

เรียงความภาษาไทยกิจกรรมที่ครูอาจารย์นิยมให้นักเรียนฝึกหัดเขียนเรียงความกันมากขึ้น การเขียนเรียงความภาษาไทยยังเป็นตัวช่วยเสริมสร้างจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญเพื่อฝึกมารยาทในการเขียนที่ดีให้กับตัวนักเรียนเองด้วย สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะเริ่มเขียนเรียงความภาษาไทยอย่างไรดี วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความภาษาไทยง่ายๆมาให้ลองดูเป็นไอเดียและเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนมาฝากเพื่อนๆด้วยล่ะค่ะ ตามมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียงความภาษาไทย ตัวอย่างเรียงความภาษาไทย #1 :: ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย สังคมเราในปัจจุบันนี้โลกเราได้มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอย่างมากในชีวิตของคนไทยเรา ทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งการสื่อสารด้วย ซึ่งในประเทศไทยนี้เยาวชนยุคใหม่บางส่วนได้นำค่านิยมผิดๆมาใช้กัน นั้นก็คือการใช้ภาษาไทยที่ผิด โดยเยาวชนกลุ่มนั้นคิดว่าเมื่อใช้แล้วมันเก๋ดี มันเท่ห์ดี แต่หารู้ไม่ว่าอาจจะทำให้ภาษาไทยของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและทำให้เยาวชนยุคหลังๆใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามไปด้วย ประเทศไทยของเรามีภาษาเป็นของตนเองแสดงออกถึงความเป็นเอกราชและความภาคภูมิใจของคนไทยเรา ภาษาไทยเป็นมรดกของคนไทยมายาวนาน แต่เยาวชนยุคบางส่วนใหม่กลับไม่รู้คุณค่าของมันเลย การใช้ภาษาไทยที่ผิดๆของวัยรุ่นนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ภาษาไทยวิบัติลงไปจริงๆ ซึ่งจะเห็นได้จากที่วัยรุ่นใช้สื่อสารกันทาง msn เช่นคำว่า ทามอะไรอยู่-ทำอะไรอยู่ เปนอะไร-เป็นอะไร เพราะคำเหล่านี้ทำให้พิมพ์ง่าย สื่อสารกันได้เร็ว และดูเก๋ด้วย แต่ถ้าคิดอีกแง่มุมหนึ่ง การที่ภาษาไทย 1คำ สามารถเขียนได้หลายแบบ...

เรียงความวันภาษาไทย 0

เรียงความวันภาษาไทย

เรียงความวันภาษาไทยหนึ่งในกิจกรรมของวันภาษาไทยแห่งชาติที่ครูอาจารย์หลายๆท่านมอบหมายมาให้เราได้ทำ เพื่อกระตุ้นให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เรียงความวันภาษาไทยนั่นแต่งไม่อยากเลยนะคะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะเริ่มตรงไหนดี วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความวันภาษาไทยมาฝากเพื่อนๆค่ะ รับรองว่าได้ไอเดียแนวทางในการเขียนอย่างแน่นอน เรามาเขียนเรียงความวันภาษาไทยกันเถอะ เรียงความวันภาษาไทย ตัวอย่างเรียงความวันภาษาไทย #1 : โชคดีที่มีภาษาไทย “ … เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ … ” พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการชุมนุมภาษาไทย...

กลอนวันภาษาไทย 0

กลอนวันภาษาไทย

กลอนวันภาษาไทยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรานิยมแต่งในวันภาษาไทยแห่งชาติ (ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี) เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้คนไทยภูมิใจในเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชนชาติที่มีภาษาเป็นของตนเอง กลอนวันภาษาไทยดีๆจึงเป็นคุณค่าของกวีที่มีความไพเราะยิ่ง วันนี้เรามีตัวอย่างกลอนวันภาษาไทย กลอนแปดวันภาษาไทย และกลอนสี่วันภาษาไทยมาฝากเพื่อนๆด้วยล่ะค่ะ ตามมาดูกันเลย กลอนวันภาษาไทย ตัวอย่างกลอนวันภาษาไทย #1 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเปรื่องปราดสร้างสารจารอักษร หลักศิลาจารึกบันทึกกลอน ถ้อยสุนทรลำนำคำประพันธ์ พ่อกูชื่อขุนศรีอินทราทิตย์ ท่านลิขิตล้วนคือสื่อสร้างสรรค์ ทุกบทตอนย้อนเล่ากล่าวจำนรรจ์ แต่ปางบรรพ์สุโขทัยใช้สืบมา ภาษาไทยเรานี้มีค่าล้ำ ควรค่านำใฝ่ฝึกใจศึกษา เป็นรากฐานทุกศิลป์ศาสตร์ปราชญ์ตำรา ใช้ภาษาไทยสื่อสารผ่านครรลอง วันนี้เป็นวันสำคัญอันมีค่า วันภาษาไทยแห่งชาติประกาศก้อง เราภูมิใจไทยนี้มิเป็นรอง ถิ่นเมืองทองแน้นแฟ้นแผ่นดินไทย ขอวอนเพื่อนเตือนใจให้รักชาติ อักษรศาสตร์วาดสรรค์วรรณสมัย ช่วยกันใช้ให้ถูกลูกหลานไทย ไม่เขียนผิดเพี้ยนไปให้เสียการ ภาษาไทยใช้สื่อสารนานไม่น้อย...

การเขียนเรียงความ 0

การเขียนเรียงความ

การเขียนเรียงความเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วที่ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยถ้อยคำและสำนวนที่เรียบเรียงอย่างถูกต้องชัดเจน การเขียนเรียงความยังเป็นการเขียนที่ใช้กันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน การเขียนข้อสอบอัตนัย หรือ การเขียนหนังสือตำราวิชาการต่างก็เขียนในรูปแบบของการเขียนเรียงความทั้งสิ้น วันนี้เรามีวิธีการเขียนเรียงความที่ดี และตัวอย่างการเขียนเรียงความมาฝากเพื่อนๆด้วยล่ะค่ะ มาดูไปพร้อมๆกันเลย การเขียนเรียงความ ในการเขียนเรียงความผู้เขียนจะต้องมีการวางโครงเรื่อง ค้นหาข้อมูล และจัดเรียงลำดับความคิดให้สัมพันธ์กับหัวเรื่อง เพื่อการเขียนเรียงความได้ตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะ หลักในการเขียนเรียงความที่ดีผู้เขียนจะต้องเขียนให้เรียงความนั้นมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 1. คำนำ (หรือบทนำ) ::: ทำหน้าที่เปิดประเด็นของเรื่องที่เราจะเขียนก่อนเข้าเนื้อเรื่องจริงๆ เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าเราจะเขียนอะไรต่อไป ซึ่งควรเปิดประเด็นให้น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย ดึงดูดใจให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ แต่ไม่ควรบรรยายจนเยิ่นเย้อเกินไป ควรเขียนให้กระชับ ตรงประเด็น ไม่ออกนอกเรื่อง และไม่ควรซ้ำกับส่วนสรุป การเขียนคำนำ (หรือบทนำ)...

วันต่อต้านยาเสพติด 0

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนมาก วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดกันค่ะ ตามมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ วันต่อต้านยาเสพติด ประวัติความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2530 ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอกำหนดให้วันที่ 26...

เรียงความวันสุนทรภู่ 0

เรียงความวันสุนทรภู่

เรียงความวันสุนทรภู่หนึ่งในกิจกรรมที่มักทำในวันสุนทรภู่ (วันสุนทรภู่ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี) เพื่อให้เหล่านักเรียนได้ศึกษาประวัติสุนทรภู่และผลงานของสุนทรภู่เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากเรียงความวันสุนทรภู่แล้ว ยังมีการแต่งกลอนวันสุนทรภู่และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุนทรภู่อีกด้วย วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความวันสุนทรภู่มาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางการเขียนกันด้วยล่ะค่ะ ตามมาดูตัวอย่างเรียงความวันสุนทรภู่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียงความวันสุนทรภู่ ตัวอย่างเรียงความวันสุนทรภู่ – 1 :: สุนทรภู่ ครูกวี เมื่อกล่าวถึงสุนทรภู่นั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักพียงแค่ชื่อ เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับชนชาวไทย ท่านได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นบุลคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม จนสามารถกล่าวได้ว่าสุนทรภู่คือ “มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกเปียร์แห่งประเทศไทย” สุนทรภู่ หรือ ชื่อเดิมว่า “ภู่” เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2326 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่...

กลอนวันสุนทรภู่ 0

กลอนวันสุนทรภู่

กลอนวันสุนทรภู่เป็นอีกหนึ่งผลงานทางวรรณกรรมของสุนทรภู่ที่ถูกนำไปเป็นบทเรียนให้เด็กไทยได้ศึกษา หลายๆกลอนของสุนทรภู่จะมีบทประพันธ์ที่คุ้นหู หรือ วรรคทอง ที่ไพเราะเพราะพริ้งให้เราจดจำได้ง่ายอีกด้วย วันนี้เรามีกลอนวันสุนทรภู่บางตอนจากนิราศและวรรณคดีต่างๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยล่ะค่ะ นอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างกลอนวันสุนทรภู่ กลอนแปดสุนทรภู่ มาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางไว้ลองแต่งกันเองอีกด้วย ตามมาดูกลอนสุนทรภู่และตัวอย่างกลอนวันสุนทรภู่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ กลอนวันสุนทรภู่ ตัวอย่างกลอนวันสุนทรภู่ ::: 1 บรมครูกวีกลอนสุนทรภู่ โลกเชิดชูครูกลอนอักษรสาส์น เรียบเรียงร้อยถ้อยคำเป็นกลอนกานท์ เป็นตำนานต้นแบบกลอนภูมิใจจริง ทั้งบทเห่เสภากลอนนิราศ เป็นสมบัติของชาติสูงค่ายิ่ง หลายเรื่องราวคนรุ่นหลังได้อ้างอิง สอนทั้งหญิงสอนชายทั่วแดนดิน ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาถึง ศิษย์ซาบซึ้งครูกลอนอักษรศิลป์ ให้ชื่อเสียงนามระบือทั่วธานินทร์ ครูกลอนศิลป์สุนทรภู่คู่ไทยเอยฯ ขอบคุณที่มา : ด.ญ.ศุภธิดา ลุลอบ จ.อุบลราชธานี …………………………………………………………………………….. ตัวอย่างกลอนวันสุนทรภู่ :::...

ประวัติวันสุนทรภู่ 0

ประวัติวันสุนทรภู่

ประวัติวันสุนทรภู่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุนทรภู่ตั้งแต่เกิดตราบจนถึงวันสิ้นชีวิต และประวัติวันสุนทรภู่ยังเป็นเรื่องราวว่าทำไมถึงต้องมีวันสุนทรภู่เป็นประจำทุกปีด้วย หลายๆคนคงจะทราบกนดีอยู่แล้วว่าสุนทรภู่เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและมีผลงานประพันธ์ที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินมากมาย และยังได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกอีกด้วย แต่ใครจะรู้ถึงประวัติวันสุนทรภู่ในเรื่องราววัยเด็ก ครอบครัว และการทำงานของเขาจนประสบความสำเร็จนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง วันนี้เรามีประวัติวันสุนทรภู่ในช่วยวัยต่างๆมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ ประวัติวันสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่ สุนทรภู่ มีชื่อเดิมว่า ภู่ เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลาเช้า 2 โมง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ...

วันสุนทรภู่ 0

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี วันสุนทรภู่ถือเป็นวันระลึกและยกย่องถึงบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม หรือ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย ซึ่งก็คือสุนทรภู่นั่นเองค่ะ นักกวีเอกชาวไทยที่สร้างสรรค์บทความวรรณกรรม กลอนต่างๆที่ไพเราะจนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก วันสุนทรภู่ทั้งที่เราจึงไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักเรื่องราวต่างๆของวันสุนทรภู่ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ตามมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ วันสุนทรภู่ ประวัติวันสุนทรภู่ สุนทรภู่ มีชื่อเดิมว่า ภู่ เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลาเช้า 2 โมง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ....

วันสิ่งแวดล้อมโลก 0

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก (หรือ World Environment Day) ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันที่เราควรตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไปและย่ำแย่ลงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัด ฝนตกไม่ตามฤดูกาล หิมะขั้วโลกเหนือละลาย แผ่นดินไหว หรือพายุต่างๆ ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์ที่เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆนั่นเอง จึงเป็นเหตุให้องค์การสหประชาชาติจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นมา เพื่อให้เราดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเอง วันสิ่งแวดล้อมโลก ความเป็นมาวันสิ่งแวดล้อมโลก จุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) นั้นจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก สหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดนจึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ...