Thai Study Guide Blog

วันวิสาขบูชา 0

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาของไทยตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาถือเป็นวันที่มีเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งสามเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น ถ้าพูดถึงวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนหลายคนคงรู้จักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของวันวิสาขบูชากันดีอยู่แล้ว แต่สำหรับบางคนอาจยังไม่รู้ก็มีค่ะ วันนี้เรามีเรื่องราวประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญวันวิสาขบูชามาฝากกันค่ะ มาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ วันวิสาขบูชา ความหมายของวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า วิสาขปุรณมีบูชา มีความหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ทำให้วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนั่นเอง...

วันงดสูบบุหรี่โลก 0

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) จะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลกเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้เราเห็นอันตรายและโทษของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพและคนรอบข้าง หลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร แต่หลายคนก็ยังคงเลือกที่จะสูบมัน ในวันงดสูบบุหรี่โลกนี้จะทำให้เราตระหนักถึงโทษของบุหรี่มากยิ่งขึ้นค่ะ เรามาลองใช้วันงดสูบบุหรี่โลกนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่กันเถอะค่ะ วันนี้เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกมาฝากให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วยค่ะ วันงดสูบบุหรี่โลก ความเป็นมาของวันงดสูบบุหรี่โลก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 องค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ที่ตัวเองไม่ได้สูบ จึงจัดให้มีงานวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 (หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day) เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic...

วันพืชมงคล 0

วันพืชมงคล

วันพืชมงคลหรือพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (Royal Ploughing Ceremony) เป็นพิธีพราหมณ์เก่าแก่ที่ทำสืบเนื่องมาแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน วันพืชมงคลยังถือเป็นวันเกษตรกรไทย เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ เกษตรกรไทยอีกด้วย วันพืชมงคลจะจัดไม่ตรงกันทุกปีสุดแต่สำนักพระราชวังจะกำหนดค่ะ ส่วนวันพืชมงคล 2558 นี้ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคมค่ะ วันนี้เรามีประวัติเรื่องราวที่เกี่ยวกับวันพืชมงคล วันพืชมงคลมีความเป็นมาอย่างไร และพิธีแรกนาขวัญคืออะไรมาบอกเพื่อนๆกันด้วยค่ะ ตามมาดูกันเลย วันพืชมงคล ความหมายของวันพืชมงคล วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีโบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติและเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระราชพิธีนี้จะกระทำที่ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีพืชมงคล :: จะเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ...

วันฉัตรมงคล 0

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคลเป็นวันระลึกถึงการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีโดยสมบูรณ์ โดยพระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) นั่นเองค่ะ วันฉัตรมงคลนั้นจะตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีค่ะ วันฉัตรมงคลถือเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยควรระลึกถึงเป็นอย่างยิ่ง เหล่าพสกนิกรและรัฐบาลจึงได้ร่วมกันจัดพระราชพิธีฉัตรมงคลขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยโดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยล่ะค่ะ วันนี้เรามีประวัติเรื่องราวความสำคัญของวันฉัตรมงคลมาฝากทุกๆคนค่ะ ตามมาดูกันเลย วันฉัตรมงคล ความหมายและความสำคัญของวันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล (Coronation Day) (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 วันฉัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล...

วันแรงงานแห่งชาติ 0

วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดแรงงานของสากลและเป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย ซึ่งวันแรงงานแห่งชาติจะตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี วันแรงงานแห่งชาตินั้นมีจุดประสงค์เพื่อยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน และเตือนใจให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความมั่นคงของอาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนในแถบประเทศยุโรปเรียกวันแรงงานแห่งชาติว่า วันแรงงานสากล หรือ วันเมย์เดย์ (May Day) ว่าแล้วเรามาทำความรู้จักกับวันแรงงานแห่งชาติให้เข้าใจกันมากกว่านี้ กับประวัติและความสำคัญวันแรงงานแห่งชาติกันดีกว่าค่ะ วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติในแถบยุโรป สมัยก่อนประเทศในแถบยุโรปจะถือเอาวันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรม มีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงขอให้ปลูกพืชได้ผลดี รวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งทางภาคเหนือของยุโรปก็จะมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ประเพณีวันเมย์เดย์ (May Day) นี้ในประเทศอังกฤษก็ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ จากตอนแรกที่เป็นเพียงวันหยุดพักผ่อนประจำปี ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ความหมายของวันเมย์เดย์ (May Day)...

อวยพรวันสงกรานต์ 0

อวยพรวันสงกรานต์

อวยพรวันสงกรานต์เป็นคำพูดที่ไว้มอบเขียนหรือกล่าวให้คนที่เรารักรู้สึกสุขใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ค่ะ นอกจากที่เราจะเล่นสาดน้ำสนุกสนานกันจนชุ่มฉ่ำหัวใจแล้ว ก็มามอบคำอวยพรวันสงกรานต์ความหมายดีๆให้ญาติผู้ใหญ่ คนที่เรารัก และเพื่อนกันกันบ้างก็ได้นะคะ วันนี้เรามีคำอวยพรวันสงกรานต์น่ารักๆ ความหมายดีๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วย มาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ อวยพรวันสงกรานต์ อวยพรวันสงกรานต์ :: 1 สงกรานต์วันปีใหม่ ของคนไทยใจสุขล้น ฉ่ำชื่นทุกตัวคน สาดน้ำวนรินรดตัว สายน้ำที่ฉ่ำชื่น ใจระรื่นไม่เมามัว รดน้ำและดำหัว สั่นระรัวคลายร้อนใจ ส่งใจให้ทุกคน มีสุขล้นไม่หวั่นไหว ฉ่ำชื่นทั้งหัวใจ ทุกข์ห่างไกลสุดปลายตา อวยพรวันสงกรานต์ :: 2 สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขอให้สุขใจสุขสรรและสุขขี ทุกถ้วนหน้าทุกคนสมฤดี ตลอดปีตลอดไปทุกคนเอ๋ย… อวยพรวันสงกรานต์ :: 3...

เพลงวันสงกรานต์ 0

เพลงวันสงกรานต์

เพลงวันสงกรานต์เป็นดนตรีที่เราจะได้ยินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้การฉลองเทศกาลสงกรานต์มีสีสันและความสนุกสนานมากขึ้น เพลงวันสงกรานต์มักจะบรรเลงไปพร้อมกับการเลี้ยงฉลองเทศกาลสงกรานต์ค่ะ สำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ เพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาเพลงวันสงกรานต์อยู่ เรามีเพลงวันสงกรานต์พร้อมเนื้อเพลงมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะ มาฟังและรำไปพร้อมๆกันเลย เพลงวันสงกรานต์ เพลงวันสงกรานต์ – รำวงวันสงกรานต์     วันนี้ เป็นวันสงกรานต์ หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานจิตใจจริงเอย ตอนเช้าทำบุญ ทำบุญตักบาตร ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันเอย เข้าวัดแต่งตัว แต่งตัวสวยสะ ไปสรงน้ำพระ ณ วันสงกรานต์กันเอย ตอนบ่ายเราเริ่มเฮฮาเล่นมอญซ่อนผ้า เล่นซะบ้ากันเอย ทำบุญทำทานสนุกสนานกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วรำวงกันเอย.. (ดนตรี) (ซ้ำทั้งหมด) เพลงวันสงกรานต์ – รำวงเริงสงกรานต์...

ประวัติวันสงกรานต์ 0

ประวัติวันสงกรานต์

ประวัติวันสงกรานต์เป็นเรื่องราวประเพณีของไทยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั่นเองค่ะ วันสงกรานต์จะเกิดในช่วงหน้าร้อนของเดือนเมษายน ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี เพื่อนๆหลายนอาจจะไม่ทราบถึงประวัติวันสงกรานต์กันมาก่อน วันนี้เรามีเรื่องราวประวัติวันสงกรานต์และตำนานในวันสงกรานต์มาฝากเพื่อนๆกันด้วยล่ะค่ะ จะน่าสนใจขนาดไหน ตามมาดูกันเลยค่า ประวัติวันสงกรานต์ สงกรานต์ เป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า ผ่าน หรือ เคลื่อนย้ายเข้าไป วันสงกรานต์จึงต้องมีอยู่ประจำทุกเดือน เพราะดวงอาทิตย์จะย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปเดือนละ 1 ครั้งเสมอ แต่ในวันและเวลาที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ (ตามภาษาโหร) หรือเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าไปสู่ราศีเมษ ในเดือนเมษายน (ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5) เราถือเป็นกรณีพิเศษ เรียกว่าวันมหาสงกรานต์ ด้วยถือกันว่าเป็นวันและเวลาที่ตั้งต้นสู่ปีใหม่...

วันสงกรานต์ 0

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์เทศกาลวันปีใหม่ของไทยที่เป็นวันหยุดยาวประจำปีต่อเนื่อง 3 – 5 วัน เทศกาลวันสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี และวันสงกรานต์ยังถือเป็นวันครอบครัวแห่งความสุขอีกหนึ่งวันเลยก็ว่าได้ พราะนอกจากเราจะได้สาดน้ำเล่นกันคลายร้อนแล้ว หลายๆครอบครัวจะร่วมกันทำบุญร่วมกันในครอบครัว ไหว้ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย วันนี้เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์ที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบมาบอกกันด้วยล่ะค่ะ ตามมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ วันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์ สงกรานต์ เป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า ผ่าน หรือ เคลื่อนย้ายเข้าไป วันสงกรานต์จึงต้องมีอยู่ประจำทุกเดือน เพราะดวงอาทิตย์จะย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปเดือนละ 1 ครั้งเสมอ แต่ในวันและเวลาที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ (ตามภาษาโหร) หรือเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าไปสู่ราศีเมษ ในเดือนเมษายน (ซึ่งตรงกับวันขึ้น...

วันจักรี 0

วันจักรี

วันจักรีเป็นวันที่รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และมหาจักรีบรมราชวงศ์ เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ วันจักรีนั้นจะตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย วันนี้เราจึงนำเรื่องราวประวัติของวันจักรี ความสำคัญของวันจักรี และกิจกรรมในวันจักรีมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ วันจักรี ประวัติและความสำคัญของวันจักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (หรือพระรามาธิบดีที่ 1) ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วย ในวันนี้ยังถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ครองราชย์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2416 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดเกล้าฯให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4...